Hovedrenhold

Etter forskriften er det bindende krav om å foreta hovedrengjøring minst en gang i året. Støv samler seg på vanskelige tilgjengelige steder og flater over « nåhøyde « som ikke omfattes av det daglige renholdet. Dette støvet sprer seg ut i rommet ved luftbevegelser ( svevestøv ).

 

Tradisjonell våtvask med bøtte og klut erstattes nå i stor grad av andre metoder fordi bruk av fuktighet gir mikroorganismer bedre vekstbetingelser. Vann og såpe medvirker også til nedbryting av gulvpolish, og er negativt i vedlikeholdssammenheng !

 

Alle fortjener rene og smittefrie omgivelser !

Flexi Clean AS org. Nr. 997 736 176 - postboks 296, 2051 Jessheim - Tlf. 94050628 / 94181034 - E-post: post@flexiclean.no